Nyheter

Skrevet av admin 24. mars 2023

Sikre deg studentbolig for studieåret 23/24

Vi har mange forskjellige typer boliger du kan leie. Leiligheter(få igjen), flere hyggelige bofelleskap og et stort studenthjem rett ved campus på Hamar. Vi har også noen ledige hybler i bofellesskap rett ved campusen i Elverum. Gå inn på våre boliger i menyen og ta kontakt for visninger.

Ta kontakt på mobilnr 48 13 27 95 eller 91 53 52 93 dersom du er interessert i å leie.